Imported Upstream version 0.2.5
[debian/pino.git] / po / sv.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # Johan Eriksson <hund@ubuntu.com>, 2010.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: \n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-04-03 14:34+0300\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-03-07 17:51+0100\n"
12 "Last-Translator: Johan Eriksson <hund@lathund.nu>\n"
13 "Language-Team: \n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
18 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
19
20 #: src/account_action.vala:42
21 msgid "Accounts"
22 msgstr "Konton"
23
24 #: src/account_widget.vala:75 src/edit_account.vala:74
25 msgid "Login"
26 msgstr "Användarnamn"
27
28 #: src/account_widget.vala:76 src/edit_account.vala:83
29 msgid "Service"
30 msgstr "Tjänst"
31
32 #: src/account_widget.vala:77
33 msgid "API proxy"
34 msgstr "API proxy"
35
36 #: src/account_widget.vala:159
37 msgid "Sure you want to delete this account?"
38 msgstr "Är du säker på att du vill ta bort det här kontot?"
39
40 #: src/dm_entry.vala:35
41 msgid ""
42 "You can't send direct message to this user. He (or she) must follow you too"
43 msgstr ""
44 "Du kan inte skicka direktmeddelanden till denna användare. Han/hon måste "
45 "följa dig"
46
47 #: src/dm_entry.vala:42
48 msgid "Check"
49 msgstr "Kontrollera"
50
51 #: src/dm_entry.vala:58
52 msgid "You can send direct message to this user"
53 msgstr "Du kan skicka direktmeddelanden till denna användaren"
54
55 #: src/dm_entry.vala:77
56 msgid "Checking..."
57 msgstr "Kontrollerar..."
58
59 #: src/edit_account.vala:70
60 msgid "Edit account"
61 msgstr "Redigera konto"
62
63 #: src/edit_account.vala:72
64 msgid "Create new account"
65 msgstr "Skapa nytt konto"
66
67 #: src/edit_account.vala:78
68 msgid "Password"
69 msgstr "Lösenord"
70
71 #: src/edit_account.vala:97
72 msgid "API proxy or other service"
73 msgstr "API proxy eller annan tjänst"
74
75 #: src/edit_account.vala:109 src/pref_dialog.vala:215
76 msgid "Account"
77 msgstr "Konto"
78
79 #: src/edit_account.vala:183
80 msgid "You must enter a proxy address"
81 msgstr "Du måste ange en proxy-adress"
82
83 #: src/edit_account.vala:198
84 msgid "Proxy address must contain a valid url"
85 msgstr "Proxy-adressen måste innehålla en giltig URL"
86
87 #: src/edit_account.vala:216
88 msgid "You must fill in all fields"
89 msgstr "Du måste fylla i alla fält"
90
91 #: src/favorites_view_dialog.vala:36
92 msgid "Favorites"
93 msgstr ""
94
95 #: src/favorites_view_dialog.vala:52
96 msgid "More"
97 msgstr ""
98
99 #: src/main_window.vala:188
100 msgid "Home timeline"
101 msgstr "Tidslinje"
102
103 #: src/main_window.vala:189
104 msgid "Show your home timeline"
105 msgstr "Visa din tidslinje"
106
107 #: src/main_window.vala:195
108 msgid "Mentions"
109 msgstr "Omnämningar"
110
111 #: src/main_window.vala:196
112 msgid "Show mentions"
113 msgstr "Visa omnämningar"
114
115 #: src/main_window.vala:202
116 msgid "Direct messages"
117 msgstr "Direktmeddelanden"
118
119 #: src/main_window.vala:203
120 msgid "Show direct messages"
121 msgstr "Visa direktmeddelanden"
122
123 #: src/main_window.vala:208
124 msgid "User info"
125 msgstr "Användarinfo"
126
127 #: src/main_window.vala:208
128 msgid "Show information about user"
129 msgstr "Visa information om användaren"
130
131 #: src/main_window.vala:347 src/main_window.vala:348 src/main_window.vala:349
132 #: src/status_bar_smart.vala:93 src/status_bar_smart.vala:96
133 msgid "updated "
134 msgstr "uppdaterad"
135
136 #: src/main_window.vala:445
137 msgid "New status"
138 msgstr "Ny status"
139
140 #: src/main_window.vala:446
141 msgid "Create new status"
142 msgstr "Skapa ny status"
143
144 #: src/main_window.vala:449
145 msgid "New direct message"
146 msgstr "Nytt direktmeddelande"
147
148 #: src/main_window.vala:450
149 msgid "Create new direct message"
150 msgstr "Skapa nytt direktmeddelande"
151
152 #: src/main_window.vala:456
153 msgid "Show user"
154 msgstr "Visa användare"
155
156 #: src/main_window.vala:457
157 msgid "Show information about specified user"
158 msgstr "Visa information om specifik användare"
159
160 #: src/main_window.vala:463
161 #, fuzzy
162 msgid "Show favorites..."
163 msgstr "Förkorta URL:er"
164
165 #: src/main_window.vala:470
166 msgid "Update timeline"
167 msgstr "Uppdatera tidslinje"
168
169 #: src/main_window.vala:473
170 msgid "Quit"
171 msgstr "Avsluta"
172
173 #: src/main_window.vala:478
174 msgid "Edit"
175 msgstr "Redigera"
176
177 #: src/main_window.vala:481 src/pref_dialog.vala:58
178 msgid "Preferences"
179 msgstr "Inställningar"
180
181 #: src/main_window.vala:486
182 msgid "View"
183 msgstr "Visa"
184
185 #: src/main_window.vala:488
186 msgid "Show menu"
187 msgstr "Visa meny"
188
189 #: src/main_window.vala:498
190 msgid "Show toolbar"
191 msgstr "Visa verktygsfält"
192
193 #: src/main_window.vala:510
194 msgid "Help"
195 msgstr "Hjälp"
196
197 #: src/main_window.vala:511
198 #, c-format
199 msgid "About %s"
200 msgstr "Om %s"
201
202 #: src/more_window.vala:36
203 msgid "Get older entries"
204 msgstr "Hämta äldre inlägg"
205
206 #: src/popups.vala:76 src/template.vala:170 src/template.vala:241
207 #, c-format
208 msgid "Direct message"
209 msgstr "Direktmeddelande"
210
211 #: src/popups.vala:76
212 msgid "from"
213 msgstr "från"
214
215 #: src/popups.vala:94
216 msgid "Updates"
217 msgstr "Uppdateringar"
218
219 #: src/popups.vala:142
220 #, c-format
221 msgid "in the home timeline: %d\n"
222 msgstr "i tidslinjen: %d\n"
223
224 #: src/popups.vala:145
225 #, c-format
226 msgid "in mentions: %d\n"
227 msgstr "i omnämningar:  %d\n"
228
229 #: src/popups.vala:148
230 #, c-format
231 msgid "in direct messages: %d"
232 msgstr "i direktmeddelanden: %d"
233
234 #: src/pref_dialog.vala:67
235 msgid "Update interval (in minutes)"
236 msgstr "Uppdateringsintervall (i minuter)"
237
238 #: src/pref_dialog.vala:71
239 msgid "Default number of statuses"
240 msgstr "Standardvärde för antal nya uppdateringar som ska visas"
241
242 #: src/pref_dialog.vala:75
243 msgid "URL shortening service"
244 msgstr "URL förkortningstjänst"
245
246 #: src/pref_dialog.vala:82
247 msgid "Enable spell checking"
248 msgstr ""
249
250 #: src/pref_dialog.vala:85
251 msgid "Starting up in tray"
252 msgstr "Starta i notifieringsfältet"
253
254 #: src/pref_dialog.vala:88
255 msgid "Show tray icon"
256 msgstr "Visa panelikon"
257
258 #: src/pref_dialog.vala:91
259 msgid "For timeline"
260 msgstr "För tidslinjen"
261
262 #: src/pref_dialog.vala:92
263 msgid "For mentions"
264 msgstr "För omnämningar"
265
266 #: src/pref_dialog.vala:93
267 msgid "For direct messages"
268 msgstr "För direktmeddelanden"
269
270 #: src/pref_dialog.vala:102
271 msgid "Retweets style"
272 msgstr "Retweet stil"
273
274 #: src/pref_dialog.vala:109
275 msgid "Clear now"
276 msgstr "Rensa nu"
277
278 #: src/pref_dialog.vala:116
279 msgid "General"
280 msgstr "Allmänt"
281
282 #: src/pref_dialog.vala:122
283 msgid "Retweets"
284 msgstr "Retweets"
285
286 #: src/pref_dialog.vala:125
287 msgid "Cache"
288 msgstr "Cache"
289
290 #: src/pref_dialog.vala:136
291 msgid "Notification area"
292 msgstr "Notifikationsområde"
293
294 #: src/pref_dialog.vala:140
295 msgid "Notification"
296 msgstr "Notifikation"
297
298 #: src/pref_dialog.vala:154
299 msgid "Authorization"
300 msgstr "Auktorisering"
301
302 #: src/pref_dialog.vala:161
303 msgid "Create new account..."
304 msgstr "Skapa nytt konto..."
305
306 #: src/pref_dialog.vala:177
307 msgid "Statuses"
308 msgstr "Statusar"
309
310 #: src/pref_dialog.vala:180
311 msgid "Rounded corners"
312 msgstr "Rundade hörn"
313
314 #: src/pref_dialog.vala:183
315 msgid "Right-to-left languages detection"
316 msgstr "Höger-till-vänster språkigenkänning"
317
318 #: src/pref_dialog.vala:186
319 msgid "Full names instead of nicknames"
320 msgstr "Fullständiga namn istället för användarnamn"
321
322 #: src/pref_dialog.vala:189
323 msgid "Default font"
324 msgstr "Standardtypsnitt"
325
326 #: src/pref_dialog.vala:195
327 msgid "Fresh statuses color"
328 msgstr "Fräscha statusfärger"
329
330 #: src/pref_dialog.vala:200
331 msgid "Opacity"
332 msgstr "Genomskinlighet"
333
334 #: src/pref_dialog.vala:213
335 msgid "Main"
336 msgstr "Allmänt"
337
338 #: src/pref_dialog.vala:214
339 msgid "Desktop"
340 msgstr "Skrivbord"
341
342 #: src/pref_dialog.vala:216
343 msgid "Appearance"
344 msgstr "Utseende"
345
346 #: src/re_tweet.vala:88
347 msgid "Shorten URLs..."
348 msgstr "Förkorta URL:er"
349
350 #: src/re_tweet.vala:93
351 msgid "Shortening URLs..."
352 msgstr "Förkortar URL:er..."
353
354 #: src/re_tweet.vala:98
355 msgid "URLs was shortened successfully"
356 msgstr "URL:en förkortades framgångsrikt"
357
358 #: src/re_tweet.vala:100
359 msgid "Nothing to shorten"
360 msgstr "Inget att förkorta"
361
362 #: src/re_tweet.vala:125 src/re_tweet.vala:242
363 msgid "New status:"
364 msgstr "Ny status:"
365
366 #: src/re_tweet.vala:134
367 msgid "Hide"
368 msgstr "Dölj"
369
370 #: src/re_tweet.vala:215
371 #, c-format
372 msgid "Reply to <b>%s</b>:"
373 msgstr "Svara till <b>%s</b>:"
374
375 #: src/re_tweet.vala:255
376 msgid "Reply to"
377 msgstr "Svara"
378
379 #: src/re_tweet.vala:268
380 msgid "Direct message to"
381 msgstr "Direktmeddelande till"
382
383 #: src/re_tweet.vala:288
384 msgid "Retweet:"
385 msgstr "Retweet:"
386
387 #: src/re_tweet.vala:317
388 msgid "Your status is too long"
389 msgstr "Din status är för lång"
390
391 #: src/re_tweet.vala:341
392 msgid "Type something first"
393 msgstr "Skriv något först"
394
395 #: src/re_tweet.vala:383
396 msgid "Sending status..."
397 msgstr "Skickar status..."
398
399 #: src/re_tweet.vala:401
400 msgid "Your status has been sent successfully"
401 msgstr "Din status har skickats"
402
403 #: src/re_tweet.vala:407
404 msgid "Sending direct message..."
405 msgstr "Skickar direktmeddelande..."
406
407 #: src/re_tweet.vala:421
408 msgid "Your direct message has been sent successfully"
409 msgstr "Ditt direktmeddelande har skickats"
410
411 #: src/status_bar_smart.vala:101
412 msgid "updating... "
413 msgstr "uppdaterar..."
414
415 #: src/status_view_dialog.vala:36
416 msgid "Conversation"
417 msgstr "Konversation"
418
419 #: src/status_view_dialog.vala:64
420 msgid "go to the web page"
421 msgstr "gå till webbadressen"
422
423 #: src/template.vala:168 src/template.vala:238
424 msgid "Reply"
425 msgstr "Svara"
426
427 #: src/template.vala:169 src/template.vala:239
428 msgid "Delete"
429 msgstr "Radera"
430
431 #: src/template.vala:240
432 msgid "Retweet"
433 msgstr "Retweet"
434
435 #: src/template.vala:265
436 msgid "you"
437 msgstr "du"
438
439 #: src/template.vala:267
440 msgid "in reply to"
441 msgstr "svar till"
442
443 #: src/template.vala:300
444 msgid "Add to favorite"
445 msgstr ""
446
447 #: src/template.vala:301
448 msgid "Remove from favorite"
449 msgstr ""
450
451 #: src/template.vala:408
452 msgid "a few seconds ago"
453 msgstr "några sekunder sedan"
454
455 #: src/template.vala:410
456 msgid "1 minute ago"
457 msgstr "1 minut sedan"
458
459 #: src/template.vala:412
460 #, c-format
461 msgid "%i minutes ago"
462 msgstr "%i minuter sedan"
463
464 #: src/template.vala:414
465 msgid "about 1 hour ago"
466 msgstr "omkring 1 timme sedan"
467
468 #: src/template.vala:416
469 #, c-format
470 msgid "about %i hours ago"
471 msgstr "omkring %i timmar sedan"
472
473 #: src/timeline_direct_list.vala:153
474 msgid "Your direct message has been deleted successfully"
475 msgstr "Ditt direktmeddelande har tagits bort"
476
477 #: src/timeline_list.vala:193
478 msgid "Your status has been deleted successfully"
479 msgstr "Din status har tagits bort"
480
481 #: src/timeline_list_abstract.vala:204
482 #, fuzzy
483 msgid "Canceled"
484 msgstr "Cache"
485
486 #: src/timeline_list_abstract.vala:210
487 msgid "Empty"
488 msgstr "Tom"
489
490 #: src/timeline_list_abstract.vala:243
491 msgid "Connecting..."
492 msgstr "Ansluter..."
493
494 #: src/timeline_list_abstract.vala:322
495 msgid "Sure you want to delete this status?"
496 msgstr "Är du säker på att du vill ta bort det här meddelandet?"
497
498 #: src/timeline_list_abstract.vala:398
499 msgid "Message was added to favorites"
500 msgstr ""
501
502 #: src/timeline_list_abstract.vala:402
503 msgid "Message was removed from favorites"
504 msgstr ""
505
506 #: src/tray_icon.vala:48
507 #, c-format
508 msgid "%s - a twitter client"
509 msgstr "%s - en twitterklient"
510
511 #: src/user_info_list.vala:48
512 msgid "Followers:"
513 msgstr "Följare"
514
515 #: src/user_info_list.vala:49
516 msgid "Friends:"
517 msgstr "Vänner:"
518
519 #: src/user_info_list.vala:50
520 msgid "Statuses:"
521 msgstr "Statusar"
522
523 #: src/user_info_list.vala:69
524 msgid "Web:"
525 msgstr "Webb:"
526
527 #: src/user_info_list.vala:90
528 msgid "follow"
529 msgstr "följ"
530
531 #: src/user_info_list.vala:183
532 msgid "This user does not exist"
533 msgstr "Användaren existerar inte"
534
535 #: src/user_info_list.vala:300
536 msgid "Now you follow this user"
537 msgstr "Du följer nu användaren"
538
539 #: src/user_info_list.vala:302
540 msgid "User was unfollowed"
541 msgstr "Användaren följs inte längre"
542
543 #, fuzzy
544 #~ msgid "Friends:  <b>%s</b>"
545 #~ msgstr "Svara till <b>%s</b>:"
546
547 #, fuzzy
548 #~ msgid "Statuses:  <b>%s</b>"
549 #~ msgstr "Svara till <b>%s</b>:"
550
551 #~ msgid "Twitter"
552 #~ msgstr "Twitter"
553
554 #~ msgid "Remember password"
555 #~ msgstr "Kom ihåg lösenordet"
556
557 #~ msgid "Show notification for each status"
558 #~ msgstr "Visa notifikation för varje status"
559
560 #~ msgid "Show overall notification"
561 #~ msgstr "Visa övergripande notifikation"
562
563 #~ msgid "REST API options"
564 #~ msgstr "REST API val"
565
566 #~ msgid "Tweets"
567 #~ msgstr "Tweets"
568
569 #~ msgid "Timeline"
570 #~ msgstr "Tidslinje"
571
572 #~ msgid "wrong login or password "
573 #~ msgstr "felaktigt användarnamn eller lösenord"
574
575 #~ msgid "problems with connection "
576 #~ msgstr "problem med anslutningen"
577
578 #~ msgid "some strange error "
579 #~ msgstr "något konstigt fel"
580
581 #~ msgid "Main developer and project owner:"
582 #~ msgstr "Головний розробник і власник проекту:"