Imported Upstream version 0.2.4
[debian/pino.git] / po / sv.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # Johan Eriksson <hund@ubuntu.com>, 2010.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: \n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-03-07 11:29+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-03-07 17:51+0100\n"
12 "Last-Translator: Johan Eriksson <hund@lathund.nu>\n"
13 "Language-Team: \n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
18 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
19
20 #: src/account_action.vala:42
21 msgid "Accounts"
22 msgstr "Konton"
23
24 #: src/account_widget.vala:75
25 #: src/edit_account.vala:74
26 msgid "Login"
27 msgstr "Användarnamn"
28
29 #: src/account_widget.vala:76
30 #: src/edit_account.vala:83
31 msgid "Service"
32 msgstr "Tjänst"
33
34 #: src/account_widget.vala:77
35 msgid "API proxy"
36 msgstr "API proxy"
37
38 #: src/account_widget.vala:159
39 msgid "Sure you want to delete this account?"
40 msgstr "Är du säker på att du vill ta bort det här kontot?"
41
42 #: src/dm_entry.vala:35
43 msgid "You can't send direct message to this user. He (or she) must follow you too"
44 msgstr "Du kan inte skicka direktmeddelanden till denna användare. Han/hon måste följa dig"
45
46 #: src/dm_entry.vala:42
47 msgid "Check"
48 msgstr "Kontrollera"
49
50 #: src/dm_entry.vala:58
51 msgid "You can send direct message to this user"
52 msgstr "Du kan skicka direktmeddelanden till denna användaren"
53
54 #: src/dm_entry.vala:77
55 msgid "Checking..."
56 msgstr "Kontrollerar..."
57
58 #: src/edit_account.vala:70
59 msgid "Edit account"
60 msgstr "Redigera konto"
61
62 #: src/edit_account.vala:72
63 msgid "Create new account"
64 msgstr "Skapa nytt konto"
65
66 #: src/edit_account.vala:78
67 msgid "Password"
68 msgstr "Lösenord"
69
70 #: src/edit_account.vala:97
71 msgid "API proxy or other service"
72 msgstr "API proxy eller annan tjänst"
73
74 #: src/edit_account.vala:109
75 #: src/pref_dialog.vala:209
76 msgid "Account"
77 msgstr "Konto"
78
79 #: src/edit_account.vala:183
80 msgid "You must enter a proxy address"
81 msgstr "Du måste ange en proxy-adress"
82
83 #: src/edit_account.vala:198
84 msgid "Proxy address must contain a valid url"
85 msgstr "Proxy-adressen måste innehålla en giltig URL"
86
87 #: src/edit_account.vala:216
88 msgid "You must fill in all fields"
89 msgstr "Du måste fylla i alla fält"
90
91 #: src/main_window.vala:127
92 msgid "Home timeline"
93 msgstr "Tidslinje"
94
95 #: src/main_window.vala:128
96 msgid "Show your home timeline"
97 msgstr "Visa din tidslinje"
98
99 #: src/main_window.vala:134
100 msgid "Mentions"
101 msgstr "Omnämningar"
102
103 #: src/main_window.vala:135
104 msgid "Show mentions"
105 msgstr "Visa omnämningar"
106
107 #: src/main_window.vala:141
108 msgid "Direct messages"
109 msgstr "Direktmeddelanden"
110
111 #: src/main_window.vala:142
112 msgid "Show direct messages"
113 msgstr "Visa direktmeddelanden"
114
115 #: src/main_window.vala:147
116 msgid "User info"
117 msgstr "Användarinfo"
118
119 #: src/main_window.vala:147
120 msgid "Show information about user"
121 msgstr "Visa information om användaren"
122
123 #: src/main_window.vala:273
124 #: src/main_window.vala:274
125 #: src/main_window.vala:275
126 #: src/status_bar_smart.vala:93
127 #: src/status_bar_smart.vala:96
128 msgid "updated "
129 msgstr "uppdaterad"
130
131 #: src/main_window.vala:371
132 msgid "New status"
133 msgstr "Ny status"
134
135 #: src/main_window.vala:372
136 msgid "Create new status"
137 msgstr "Skapa ny status"
138
139 #: src/main_window.vala:375
140 msgid "New direct message"
141 msgstr "Nytt direktmeddelande"
142
143 #: src/main_window.vala:376
144 msgid "Create new direct message"
145 msgstr "Skapa nytt direktmeddelande"
146
147 #: src/main_window.vala:382
148 msgid "Show user"
149 msgstr "Visa användare"
150
151 #: src/main_window.vala:383
152 msgid "Show information about specified user"
153 msgstr "Visa information om specifik användare"
154
155 #: src/main_window.vala:389
156 msgid "Update timeline"
157 msgstr "Uppdatera tidslinje"
158
159 #: src/main_window.vala:392
160 msgid "Quit"
161 msgstr "Avsluta"
162
163 #: src/main_window.vala:397
164 msgid "Edit"
165 msgstr "Redigera"
166
167 #: src/main_window.vala:400
168 #: src/pref_dialog.vala:57
169 msgid "Preferences"
170 msgstr "Inställningar"
171
172 #: src/main_window.vala:405
173 msgid "View"
174 msgstr "Visa"
175
176 #: src/main_window.vala:407
177 msgid "Show menu"
178 msgstr "Visa meny"
179
180 #: src/main_window.vala:417
181 msgid "Show toolbar"
182 msgstr "Visa verktygsfält"
183
184 #: src/main_window.vala:429
185 msgid "Help"
186 msgstr "Hjälp"
187
188 #: src/main_window.vala:430
189 #, c-format
190 msgid "About %s"
191 msgstr "Om %s"
192
193 #: src/more_window.vala:36
194 msgid "Get older entries"
195 msgstr "Hämta äldre inlägg"
196
197 #: src/popups.vala:75
198 #: src/template.vala:166
199 #: src/template.vala:227
200 #, c-format
201 msgid "Direct message"
202 msgstr "Direktmeddelande"
203
204 #: src/popups.vala:75
205 msgid "from"
206 msgstr "från"
207
208 #: src/popups.vala:92
209 msgid "Updates"
210 msgstr "Uppdateringar"
211
212 #: src/popups.vala:140
213 #, c-format
214 msgid "in the home timeline: %d\n"
215 msgstr "i tidslinjen: %d\n"
216
217 #: src/popups.vala:143
218 #, c-format
219 msgid "in mentions: %d\n"
220 msgstr "i omnämningar:  %d\n"
221
222 #: src/popups.vala:146
223 #, c-format
224 msgid "in direct messages: %d"
225 msgstr "i direktmeddelanden: %d"
226
227 #: src/pref_dialog.vala:66
228 msgid "Update interval (in minutes)"
229 msgstr "Uppdateringsintervall (i minuter)"
230
231 #: src/pref_dialog.vala:70
232 msgid "Default number of statuses"
233 msgstr "Standardvärde för antal nya uppdateringar som ska visas"
234
235 #: src/pref_dialog.vala:74
236 msgid "URL shortening service"
237 msgstr "URL förkortningstjänst"
238
239 #: src/pref_dialog.vala:80
240 msgid "Starting up in tray"
241 msgstr "Starta i notifieringsfältet"
242
243 #: src/pref_dialog.vala:83
244 msgid "Show tray icon"
245 msgstr "Visa panelikon"
246
247 #: src/pref_dialog.vala:86
248 msgid "For timeline"
249 msgstr "För tidslinjen"
250
251 #: src/pref_dialog.vala:87
252 msgid "For mentions"
253 msgstr "För omnämningar"
254
255 #: src/pref_dialog.vala:88
256 msgid "For direct messages"
257 msgstr "För direktmeddelanden"
258
259 #: src/pref_dialog.vala:97
260 msgid "Retweets style"
261 msgstr "Retweet stil"
262
263 #: src/pref_dialog.vala:104
264 msgid "Clear now"
265 msgstr "Rensa nu"
266
267 #: src/pref_dialog.vala:111
268 msgid "General"
269 msgstr "Allmänt"
270
271 #: src/pref_dialog.vala:116
272 msgid "Retweets"
273 msgstr "Retweets"
274
275 #: src/pref_dialog.vala:119
276 msgid "Cache"
277 msgstr "Cache"
278
279 #: src/pref_dialog.vala:130
280 msgid "Notification area"
281 msgstr "Notifikationsområde"
282
283 #: src/pref_dialog.vala:134
284 msgid "Notification"
285 msgstr "Notifikation"
286
287 #: src/pref_dialog.vala:148
288 msgid "Authorization"
289 msgstr "Auktorisering"
290
291 #: src/pref_dialog.vala:155
292 msgid "Create new account..."
293 msgstr "Skapa nytt konto..."
294
295 #: src/pref_dialog.vala:171
296 msgid "Statuses"
297 msgstr "Statusar"
298
299 #: src/pref_dialog.vala:174
300 msgid "Rounded corners"
301 msgstr "Rundade hörn"
302
303 #: src/pref_dialog.vala:177
304 msgid "Right-to-left languages detection"
305 msgstr "Höger-till-vänster språkigenkänning"
306
307 #: src/pref_dialog.vala:180
308 msgid "Full names instead of nicknames"
309 msgstr "Fullständiga namn istället för användarnamn"
310
311 #: src/pref_dialog.vala:183
312 msgid "Default font"
313 msgstr "Standardtypsnitt"
314
315 #: src/pref_dialog.vala:189
316 msgid "Fresh statuses color"
317 msgstr "Fräscha statusfärger"
318
319 #: src/pref_dialog.vala:194
320 msgid "Opacity"
321 msgstr "Genomskinlighet"
322
323 #: src/pref_dialog.vala:207
324 msgid "Main"
325 msgstr "Allmänt"
326
327 #: src/pref_dialog.vala:208
328 msgid "Desktop"
329 msgstr "Skrivbord"
330
331 #: src/pref_dialog.vala:210
332 msgid "Appearance"
333 msgstr "Utseende"
334
335 #: src/re_tweet.vala:88
336 msgid "Shorten URLs..."
337 msgstr "Förkorta URL:er"
338
339 #: src/re_tweet.vala:93
340 msgid "Shortening URLs..."
341 msgstr "Förkortar URL:er..."
342
343 #: src/re_tweet.vala:98
344 msgid "URLs was shortened successfully"
345 msgstr "URL:en förkortades framgångsrikt"
346
347 #: src/re_tweet.vala:100
348 msgid "Nothing to shorten"
349 msgstr "Inget att förkorta"
350
351 #: src/re_tweet.vala:123
352 #: src/re_tweet.vala:215
353 msgid "New status:"
354 msgstr "Ny status:"
355
356 #: src/re_tweet.vala:132
357 msgid "Hide"
358 msgstr "Dölj"
359
360 #: src/re_tweet.vala:188
361 #, c-format
362 msgid "Reply to <b>%s</b>:"
363 msgstr "Svara till <b>%s</b>:"
364
365 #: src/re_tweet.vala:228
366 msgid "Reply to"
367 msgstr "Svara"
368
369 #: src/re_tweet.vala:241
370 msgid "Direct message to"
371 msgstr "Direktmeddelande till"
372
373 #: src/re_tweet.vala:261
374 msgid "Retweet:"
375 msgstr "Retweet:"
376
377 #: src/re_tweet.vala:290
378 msgid "Your status is too long"
379 msgstr "Din status är för lång"
380
381 #: src/re_tweet.vala:314
382 msgid "Type something first"
383 msgstr "Skriv något först"
384
385 #: src/re_tweet.vala:356
386 msgid "Sending status..."
387 msgstr "Skickar status..."
388
389 #: src/re_tweet.vala:373
390 msgid "Your status has been sent successfully"
391 msgstr "Din status har skickats"
392
393 #: src/re_tweet.vala:379
394 msgid "Sending direct message..."
395 msgstr "Skickar direktmeddelande..."
396
397 #: src/re_tweet.vala:393
398 msgid "Your direct message has been sent successfully"
399 msgstr "Ditt direktmeddelande har skickats"
400
401 #: src/status_bar_smart.vala:101
402 msgid "updating... "
403 msgstr "uppdaterar..."
404
405 #: src/status_view_dialog.vala:35
406 msgid "Conversation"
407 msgstr "Konversation"
408
409 #: src/status_view_dialog.vala:63
410 msgid "go to the web page"
411 msgstr "gå till webbadressen"
412
413 #: src/template.vala:164
414 #: src/template.vala:224
415 msgid "Reply"
416 msgstr "Svara"
417
418 #: src/template.vala:165
419 #: src/template.vala:225
420 msgid "Delete"
421 msgstr "Radera"
422
423 #: src/template.vala:226
424 msgid "Retweet"
425 msgstr "Retweet"
426
427 #: src/template.vala:248
428 msgid "you"
429 msgstr "du"
430
431 #: src/template.vala:250
432 msgid "in reply to"
433 msgstr "svar till"
434
435 #: src/template.vala:375
436 msgid "a few seconds ago"
437 msgstr "några sekunder sedan"
438
439 #: src/template.vala:377
440 msgid "1 minute ago"
441 msgstr "1 minut sedan"
442
443 #: src/template.vala:379
444 #, c-format
445 msgid "%i minutes ago"
446 msgstr "%i minuter sedan"
447
448 #: src/template.vala:381
449 msgid "about 1 hour ago"
450 msgstr "omkring 1 timme sedan"
451
452 #: src/template.vala:383
453 #, c-format
454 msgid "about %i hours ago"
455 msgstr "omkring %i timmar sedan"
456
457 #: src/timeline_direct_list.vala:151
458 msgid "Your direct message has been deleted successfully"
459 msgstr "Ditt direktmeddelande har tagits bort"
460
461 #: src/timeline_list.vala:177
462 msgid "Your status has been deleted successfully"
463 msgstr "Din status har tagits bort"
464
465 #: src/timeline_list_abstract.vala:202
466 msgid "Empty"
467 msgstr "Tom"
468
469 #: src/timeline_list_abstract.vala:235
470 msgid "Connecting..."
471 msgstr "Ansluter..."
472
473 #: src/timeline_list_abstract.vala:308
474 msgid "Sure you want to delete this status?"
475 msgstr "Är du säker på att du vill ta bort det här meddelandet?"
476
477 #: src/tray_icon.vala:44
478 #, c-format
479 msgid "%s - a twitter client"
480 msgstr "%s - en twitterklient"
481
482 #: src/user_info_list.vala:48
483 msgid "Followers:"
484 msgstr "Följare"
485
486 #: src/user_info_list.vala:49
487 msgid "Friends:"
488 msgstr "Vänner:"
489
490 #: src/user_info_list.vala:50
491 msgid "Statuses:"
492 msgstr "Statusar"
493
494 #: src/user_info_list.vala:69
495 msgid "Web:"
496 msgstr "Webb:"
497
498 #: src/user_info_list.vala:90
499 msgid "follow"
500 msgstr "följ"
501
502 #: src/user_info_list.vala:183
503 msgid "This user does not exist"
504 msgstr "Användaren existerar inte"
505
506 #: src/user_info_list.vala:300
507 msgid "Now you follow this user"
508 msgstr "Du följer nu användaren"
509
510 #: src/user_info_list.vala:302
511 msgid "User was unfollowed"
512 msgstr "Användaren följs inte längre"
513
514 #, fuzzy
515 #~ msgid "Friends:  <b>%s</b>"
516 #~ msgstr "Svara till <b>%s</b>:"
517
518 #, fuzzy
519 #~ msgid "Statuses:  <b>%s</b>"
520 #~ msgstr "Svara till <b>%s</b>:"
521 #~ msgid "Twitter"
522 #~ msgstr "Twitter"
523 #~ msgid "Remember password"
524 #~ msgstr "Kom ihåg lösenordet"
525 #~ msgid "Show notification for each status"
526 #~ msgstr "Visa notifikation för varje status"
527 #~ msgid "Show overall notification"
528 #~ msgstr "Visa övergripande notifikation"
529 #~ msgid "REST API options"
530 #~ msgstr "REST API val"
531 #~ msgid "Tweets"
532 #~ msgstr "Tweets"
533 #~ msgid "Timeline"
534 #~ msgstr "Tidslinje"
535 #~ msgid "wrong login or password "
536 #~ msgstr "felaktigt användarnamn eller lösenord"
537 #~ msgid "problems with connection "
538 #~ msgstr "problem med anslutningen"
539 #~ msgid "some strange error "
540 #~ msgstr "något konstigt fel"
541 #~ msgid "Main developer and project owner:"
542 #~ msgstr "Головний розробник і власник проекту:"
543