Merge commit 'upstream/0.2.6'
[debian/pino.git] / po / sv.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # Johan Eriksson <hund@ubuntu.com>, 2010.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: \n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-04-03 14:34+0300\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-04-06 16:01+0100\n"
12 "Last-Translator: Johan Eriksson <hund@lathund.nu>\n"
13 "Language-Team: \n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Poedit-Language: Swedish\n"
18 "X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
19
20 #: src/account_action.vala:42
21 msgid "Accounts"
22 msgstr "Konton"
23
24 #: src/account_widget.vala:75
25 #: src/edit_account.vala:74
26 msgid "Login"
27 msgstr "Användarnamn"
28
29 #: src/account_widget.vala:76
30 #: src/edit_account.vala:83
31 msgid "Service"
32 msgstr "Tjänst"
33
34 #: src/account_widget.vala:77
35 msgid "API proxy"
36 msgstr "API proxy"
37
38 #: src/account_widget.vala:159
39 msgid "Sure you want to delete this account?"
40 msgstr "Är du säker på att du vill ta bort det här kontot?"
41
42 #: src/dm_entry.vala:35
43 msgid "You can't send direct message to this user. He (or she) must follow you too"
44 msgstr "Du kan inte skicka direktmeddelanden till denna användare. Han/hon måste följa dig"
45
46 #: src/dm_entry.vala:42
47 msgid "Check"
48 msgstr "Kontrollera"
49
50 #: src/dm_entry.vala:58
51 msgid "You can send direct message to this user"
52 msgstr "Du kan skicka direktmeddelanden till denna användaren"
53
54 #: src/dm_entry.vala:77
55 msgid "Checking..."
56 msgstr "Kontrollerar..."
57
58 #: src/edit_account.vala:70
59 msgid "Edit account"
60 msgstr "Redigera konto"
61
62 #: src/edit_account.vala:72
63 msgid "Create new account"
64 msgstr "Skapa nytt konto"
65
66 #: src/edit_account.vala:78
67 msgid "Password"
68 msgstr "Lösenord"
69
70 #: src/edit_account.vala:97
71 msgid "API proxy or other service"
72 msgstr "API proxy eller annan tjänst"
73
74 #: src/edit_account.vala:109
75 #: src/pref_dialog.vala:215
76 msgid "Account"
77 msgstr "Konto"
78
79 #: src/edit_account.vala:183
80 msgid "You must enter a proxy address"
81 msgstr "Du måste ange en proxy-adress"
82
83 #: src/edit_account.vala:198
84 msgid "Proxy address must contain a valid url"
85 msgstr "Proxy-adressen måste innehålla en giltig URL"
86
87 #: src/edit_account.vala:216
88 msgid "You must fill in all fields"
89 msgstr "Du måste fylla i alla fält"
90
91 #: src/favorites_view_dialog.vala:36
92 msgid "Favorites"
93 msgstr "Favoriter"
94
95 #: src/favorites_view_dialog.vala:52
96 msgid "More"
97 msgstr "Mer"
98
99 #: src/main_window.vala:188
100 msgid "Home timeline"
101 msgstr "Tidslinje"
102
103 #: src/main_window.vala:189
104 msgid "Show your home timeline"
105 msgstr "Visa din tidslinje"
106
107 #: src/main_window.vala:195
108 msgid "Mentions"
109 msgstr "Omnämningar"
110
111 #: src/main_window.vala:196
112 msgid "Show mentions"
113 msgstr "Visa omnämningar"
114
115 #: src/main_window.vala:202
116 msgid "Direct messages"
117 msgstr "Direktmeddelanden"
118
119 #: src/main_window.vala:203
120 msgid "Show direct messages"
121 msgstr "Visa direktmeddelanden"
122
123 #: src/main_window.vala:208
124 msgid "User info"
125 msgstr "Användarinfo"
126
127 #: src/main_window.vala:208
128 msgid "Show information about user"
129 msgstr "Visa information om användaren"
130
131 #: src/main_window.vala:347
132 #: src/main_window.vala:348
133 #: src/main_window.vala:349
134 #: src/status_bar_smart.vala:93
135 #: src/status_bar_smart.vala:96
136 msgid "updated "
137 msgstr "uppdaterad"
138
139 #: src/main_window.vala:445
140 msgid "New status"
141 msgstr "Ny status"
142
143 #: src/main_window.vala:446
144 msgid "Create new status"
145 msgstr "Skapa ny status"
146
147 #: src/main_window.vala:449
148 msgid "New direct message"
149 msgstr "Nytt direktmeddelande"
150
151 #: src/main_window.vala:450
152 msgid "Create new direct message"
153 msgstr "Skapa nytt direktmeddelande"
154
155 #: src/main_window.vala:456
156 msgid "Show user"
157 msgstr "Visa användare"
158
159 #: src/main_window.vala:457
160 msgid "Show information about specified user"
161 msgstr "Visa information om specifik användare"
162
163 #: src/main_window.vala:463
164 msgid "Show favorites..."
165 msgstr "Visa favoriter..."
166
167 #: src/main_window.vala:470
168 msgid "Update timeline"
169 msgstr "Uppdatera tidslinje"
170
171 #: src/main_window.vala:473
172 msgid "Quit"
173 msgstr "Avsluta"
174
175 #: src/main_window.vala:478
176 msgid "Edit"
177 msgstr "Redigera"
178
179 #: src/main_window.vala:481
180 #: src/pref_dialog.vala:58
181 msgid "Preferences"
182 msgstr "Inställningar"
183
184 #: src/main_window.vala:486
185 msgid "View"
186 msgstr "Visa"
187
188 #: src/main_window.vala:488
189 msgid "Show menu"
190 msgstr "Visa meny"
191
192 #: src/main_window.vala:498
193 msgid "Show toolbar"
194 msgstr "Visa verktygsfält"
195
196 #: src/main_window.vala:510
197 msgid "Help"
198 msgstr "Hjälp"
199
200 #: src/main_window.vala:511
201 #, c-format
202 msgid "About %s"
203 msgstr "Om %s"
204
205 #: src/more_window.vala:36
206 msgid "Get older entries"
207 msgstr "Hämta äldre inlägg"
208
209 #: src/popups.vala:76
210 #: src/template.vala:170
211 #: src/template.vala:241
212 #, c-format
213 msgid "Direct message"
214 msgstr "Direktmeddelande"
215
216 #: src/popups.vala:76
217 msgid "from"
218 msgstr "från"
219
220 #: src/popups.vala:94
221 msgid "Updates"
222 msgstr "Uppdateringar"
223
224 #: src/popups.vala:142
225 #, c-format
226 msgid "in the home timeline: %d\n"
227 msgstr "i tidslinjen: %d\n"
228
229 #: src/popups.vala:145
230 #, c-format
231 msgid "in mentions: %d\n"
232 msgstr "i omnämningar:  %d\n"
233
234 #: src/popups.vala:148
235 #, c-format
236 msgid "in direct messages: %d"
237 msgstr "i direktmeddelanden: %d"
238
239 #: src/pref_dialog.vala:67
240 msgid "Update interval (in minutes)"
241 msgstr "Uppdateringsintervall (i minuter)"
242
243 #: src/pref_dialog.vala:71
244 msgid "Default number of statuses"
245 msgstr "Standardvärde för antal nya uppdateringar som ska visas"
246
247 #: src/pref_dialog.vala:75
248 msgid "URL shortening service"
249 msgstr "URL förkortningstjänst"
250
251 #: src/pref_dialog.vala:82
252 msgid "Enable spell checking"
253 msgstr "Aktivera stavningskontroll"
254
255 #: src/pref_dialog.vala:85
256 msgid "Starting up in tray"
257 msgstr "Starta i notifieringsfältet"
258
259 #: src/pref_dialog.vala:88
260 msgid "Show tray icon"
261 msgstr "Visa panelikon"
262
263 #: src/pref_dialog.vala:91
264 msgid "For timeline"
265 msgstr "För tidslinjen"
266
267 #: src/pref_dialog.vala:92
268 msgid "For mentions"
269 msgstr "För omnämningar"
270
271 #: src/pref_dialog.vala:93
272 msgid "For direct messages"
273 msgstr "För direktmeddelanden"
274
275 #: src/pref_dialog.vala:102
276 msgid "Retweets style"
277 msgstr "Retweet stil"
278
279 #: src/pref_dialog.vala:109
280 msgid "Clear now"
281 msgstr "Rensa nu"
282
283 #: src/pref_dialog.vala:116
284 msgid "General"
285 msgstr "Allmänt"
286
287 #: src/pref_dialog.vala:122
288 msgid "Retweets"
289 msgstr "Retweets"
290
291 #: src/pref_dialog.vala:125
292 msgid "Cache"
293 msgstr "Cache"
294
295 #: src/pref_dialog.vala:136
296 msgid "Notification area"
297 msgstr "Notifikationsområde"
298
299 #: src/pref_dialog.vala:140
300 msgid "Notification"
301 msgstr "Notifikation"
302
303 #: src/pref_dialog.vala:154
304 msgid "Authorization"
305 msgstr "Auktorisering"
306
307 #: src/pref_dialog.vala:161
308 msgid "Create new account..."
309 msgstr "Skapa nytt konto..."
310
311 #: src/pref_dialog.vala:177
312 msgid "Statuses"
313 msgstr "Statusar"
314
315 #: src/pref_dialog.vala:180
316 msgid "Rounded corners"
317 msgstr "Rundade hörn"
318
319 #: src/pref_dialog.vala:183
320 msgid "Right-to-left languages detection"
321 msgstr "Höger-till-vänster språkigenkänning"
322
323 #: src/pref_dialog.vala:186
324 msgid "Full names instead of nicknames"
325 msgstr "Fullständiga namn istället för användarnamn"
326
327 #: src/pref_dialog.vala:189
328 msgid "Default font"
329 msgstr "Standardtypsnitt"
330
331 #: src/pref_dialog.vala:195
332 msgid "Fresh statuses color"
333 msgstr "Fräscha statusfärger"
334
335 #: src/pref_dialog.vala:200
336 msgid "Opacity"
337 msgstr "Genomskinlighet"
338
339 #: src/pref_dialog.vala:213
340 msgid "Main"
341 msgstr "Allmänt"
342
343 #: src/pref_dialog.vala:214
344 msgid "Desktop"
345 msgstr "Skrivbord"
346
347 #: src/pref_dialog.vala:216
348 msgid "Appearance"
349 msgstr "Utseende"
350
351 #: src/re_tweet.vala:88
352 msgid "Shorten URLs..."
353 msgstr "Förkorta URL:er"
354
355 #: src/re_tweet.vala:93
356 msgid "Shortening URLs..."
357 msgstr "Förkortar URL:er..."
358
359 #: src/re_tweet.vala:98
360 msgid "URLs was shortened successfully"
361 msgstr "URL:en förkortades framgångsrikt"
362
363 #: src/re_tweet.vala:100
364 msgid "Nothing to shorten"
365 msgstr "Inget att förkorta"
366
367 #: src/re_tweet.vala:125
368 #: src/re_tweet.vala:242
369 msgid "New status:"
370 msgstr "Ny status:"
371
372 #: src/re_tweet.vala:134
373 msgid "Hide"
374 msgstr "Dölj"
375
376 #: src/re_tweet.vala:215
377 #, c-format
378 msgid "Reply to <b>%s</b>:"
379 msgstr "Svara till <b>%s</b>:"
380
381 #: src/re_tweet.vala:255
382 msgid "Reply to"
383 msgstr "Svara"
384
385 #: src/re_tweet.vala:268
386 msgid "Direct message to"
387 msgstr "Direktmeddelande till"
388
389 #: src/re_tweet.vala:288
390 msgid "Retweet:"
391 msgstr "Retweet:"
392
393 #: src/re_tweet.vala:317
394 msgid "Your status is too long"
395 msgstr "Din status är för lång"
396
397 #: src/re_tweet.vala:341
398 msgid "Type something first"
399 msgstr "Skriv något först"
400
401 #: src/re_tweet.vala:383
402 msgid "Sending status..."
403 msgstr "Skickar status..."
404
405 #: src/re_tweet.vala:401
406 msgid "Your status has been sent successfully"
407 msgstr "Din status har skickats"
408
409 #: src/re_tweet.vala:407
410 msgid "Sending direct message..."
411 msgstr "Skickar direktmeddelande..."
412
413 #: src/re_tweet.vala:421
414 msgid "Your direct message has been sent successfully"
415 msgstr "Ditt direktmeddelande har skickats"
416
417 #: src/status_bar_smart.vala:101
418 msgid "updating... "
419 msgstr "uppdaterar..."
420
421 #: src/status_view_dialog.vala:36
422 msgid "Conversation"
423 msgstr "Konversation"
424
425 #: src/status_view_dialog.vala:64
426 msgid "go to the web page"
427 msgstr "gå till webbadressen"
428
429 #: src/template.vala:168
430 #: src/template.vala:238
431 msgid "Reply"
432 msgstr "Svara"
433
434 #: src/template.vala:169
435 #: src/template.vala:239
436 msgid "Delete"
437 msgstr "Radera"
438
439 #: src/template.vala:240
440 msgid "Retweet"
441 msgstr "Retweet"
442
443 #: src/template.vala:265
444 msgid "you"
445 msgstr "du"
446
447 #: src/template.vala:267
448 msgid "in reply to"
449 msgstr "svar till"
450
451 #: src/template.vala:300
452 msgid "Add to favorite"
453 msgstr "Lägg till i favoriter"
454
455 #: src/template.vala:301
456 msgid "Remove from favorite"
457 msgstr "Ta bort från favoriter"
458
459 #: src/template.vala:408
460 msgid "a few seconds ago"
461 msgstr "några sekunder sedan"
462
463 #: src/template.vala:410
464 msgid "1 minute ago"
465 msgstr "1 minut sedan"
466
467 #: src/template.vala:412
468 #, c-format
469 msgid "%i minutes ago"
470 msgstr "%i minuter sedan"
471
472 #: src/template.vala:414
473 msgid "about 1 hour ago"
474 msgstr "omkring 1 timme sedan"
475
476 #: src/template.vala:416
477 #, c-format
478 msgid "about %i hours ago"
479 msgstr "omkring %i timmar sedan"
480
481 #: src/timeline_direct_list.vala:153
482 msgid "Your direct message has been deleted successfully"
483 msgstr "Ditt direktmeddelande har tagits bort"
484
485 #: src/timeline_list.vala:193
486 msgid "Your status has been deleted successfully"
487 msgstr "Din status har tagits bort"
488
489 #: src/timeline_list_abstract.vala:204
490 msgid "Canceled"
491 msgstr "Avbruten"
492
493 #: src/timeline_list_abstract.vala:210
494 msgid "Empty"
495 msgstr "Tom"
496
497 #: src/timeline_list_abstract.vala:243
498 msgid "Connecting..."
499 msgstr "Ansluter..."
500
501 #: src/timeline_list_abstract.vala:322
502 msgid "Sure you want to delete this status?"
503 msgstr "Är du säker på att du vill ta bort det här meddelandet?"
504
505 #: src/timeline_list_abstract.vala:398
506 msgid "Message was added to favorites"
507 msgstr "Meddelande tilllagt i favoriter"
508
509 #: src/timeline_list_abstract.vala:402
510 msgid "Message was removed from favorites"
511 msgstr "Meddelande borttaget från favoriter"
512
513 #: src/tray_icon.vala:48
514 #, c-format
515 msgid "%s - a twitter client"
516 msgstr "%s - en twitterklient"
517
518 #: src/user_info_list.vala:48
519 msgid "Followers:"
520 msgstr "Följare"
521
522 #: src/user_info_list.vala:49
523 msgid "Friends:"
524 msgstr "Vänner:"
525
526 #: src/user_info_list.vala:50
527 msgid "Statuses:"
528 msgstr "Statusar"
529
530 #: src/user_info_list.vala:69
531 msgid "Web:"
532 msgstr "Webb:"
533
534 #: src/user_info_list.vala:90
535 msgid "follow"
536 msgstr "följ"
537
538 #: src/user_info_list.vala:183
539 msgid "This user does not exist"
540 msgstr "Användaren existerar inte"
541
542 #: src/user_info_list.vala:300
543 msgid "Now you follow this user"
544 msgstr "Du följer nu användaren"
545
546 #: src/user_info_list.vala:302
547 msgid "User was unfollowed"
548 msgstr "Användaren följs inte längre"
549
550 #, fuzzy
551 #~ msgid "Friends:  <b>%s</b>"
552 #~ msgstr "Svara till <b>%s</b>:"
553
554 #, fuzzy
555 #~ msgid "Statuses:  <b>%s</b>"
556 #~ msgstr "Svara till <b>%s</b>:"
557
558 #~ msgid "Twitter"
559 #~ msgstr "Twitter"
560
561 #~ msgid "Remember password"
562 #~ msgstr "Kom ihåg lösenordet"
563
564 #~ msgid "Show notification for each status"
565 #~ msgstr "Visa notifikation för varje status"
566
567 #~ msgid "Show overall notification"
568 #~ msgstr "Visa övergripande notifikation"
569
570 #~ msgid "REST API options"
571 #~ msgstr "REST API val"
572
573 #~ msgid "Tweets"
574 #~ msgstr "Tweets"
575
576 #~ msgid "Timeline"
577 #~ msgstr "Tidslinje"
578
579 #~ msgid "wrong login or password "
580 #~ msgstr "felaktigt användarnamn eller lösenord"
581
582 #~ msgid "problems with connection "
583 #~ msgstr "problem med anslutningen"
584
585 #~ msgid "some strange error "
586 #~ msgstr "något konstigt fel"
587
588 #~ msgid "Main developer and project owner:"
589 #~ msgstr "Головний розробник і власник проекту:"