Imported Upstream version 0.2.9
[debian/pino.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8 "POT-Creation-Date: 2010-05-06 13:37+0300\n"
9 "PO-Revision-Date: 2010-05-11 00:26+0200\n"
10 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
11 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/account_action.vala:42
17 msgid "Accounts"
18 msgstr "Konta"
19
20 #: src/account_widget.vala:75 src/edit_account.vala:74
21 msgid "Login"
22 msgstr "Login"
23
24 #: src/account_widget.vala:76 src/edit_account.vala:83
25 msgid "Service"
26 msgstr "Usługa"
27
28 #: src/account_widget.vala:77
29 msgid "API proxy"
30 msgstr "Pośrednik API"
31
32 #: src/account_widget.vala:159
33 msgid "Sure you want to delete this account?"
34 msgstr "Na pewno usunąć to konto?"
35
36 #: src/dm_entry.vala:35
37 msgid ""
38 "You can't send direct message to this user. He (or she) must follow you too"
39 msgstr ""
40 "Nie można wysłać bezpośredniej wiadomości do tego użytkownika, jeśli cię nie "
41 "śledzi"
42
43 #: src/dm_entry.vala:42
44 msgid "Check"
45 msgstr "Sprawdź"
46
47 #: src/dm_entry.vala:58
48 msgid "You can send direct message to this user"
49 msgstr "Można wysłać bezpośrednią wiadomość do tego użytkownika"
50
51 #: src/dm_entry.vala:77
52 msgid "Checking..."
53 msgstr "Sprawdzanie..."
54
55 #: src/edit_account.vala:70
56 msgid "Edit account"
57 msgstr "Zmodyfikuj konto"
58
59 #: src/edit_account.vala:72
60 msgid "Create new account"
61 msgstr "Utwórz nowe konto"
62
63 #: src/edit_account.vala:78
64 msgid "Password"
65 msgstr "Hasło"
66
67 #: src/edit_account.vala:97
68 msgid "API proxy or other service"
69 msgstr "Pośrednik API lub inny serwis"
70
71 #: src/edit_account.vala:109 src/pref_dialog.vala:220
72 msgid "Account"
73 msgstr "Konto"
74
75 #: src/edit_account.vala:183
76 msgid "You must enter a proxy address"
77 msgstr "Należy podać adres pośrednika"
78
79 #: src/edit_account.vala:198
80 msgid "Proxy address must contain a valid url"
81 msgstr "Adres pośrednika musi zawierać prawidłowy adres URL"
82
83 #: src/edit_account.vala:216
84 msgid "You must fill in all fields"
85 msgstr "Należy wypełnić wszystkie pola"
86
87 #: src/favorites_view_dialog.vala:36
88 msgid "Favorites"
89 msgstr "Ulubione"
90
91 #: src/favorites_view_dialog.vala:52
92 msgid "More"
93 msgstr "Więcej"
94
95 #: src/main_window.vala:191
96 msgid "Home timeline"
97 msgstr "Domowa oś czasu"
98
99 #: src/main_window.vala:192
100 msgid "Show your home timeline"
101 msgstr "Wyświetlanie domowej osi czasu"
102
103 #: src/main_window.vala:198
104 msgid "Mentions"
105 msgstr "Wspomnienia"
106
107 #: src/main_window.vala:199
108 msgid "Show mentions"
109 msgstr "Wyświetlanie wspomnień"
110
111 #: src/main_window.vala:205
112 msgid "Direct messages"
113 msgstr "Bezpośrednie wiadomości"
114
115 #: src/main_window.vala:206
116 msgid "Show direct messages"
117 msgstr "Wyświetlanie bezpośrednich wiadomości"
118
119 #: src/main_window.vala:211
120 msgid "User info"
121 msgstr "Informacje o użytkowniku"
122
123 #: src/main_window.vala:211
124 msgid "Show information about user"
125 msgstr "Wyświetlanie informacji o użytkowniku"
126
127 #: src/main_window.vala:356 src/main_window.vala:357 src/main_window.vala:358
128 #: src/status_bar_smart.vala:93 src/status_bar_smart.vala:96
129 msgid "updated "
130 msgstr "zaktualizowano "
131
132 #: src/main_window.vala:454
133 msgid "New status"
134 msgstr "Nowy stan"
135
136 #: src/main_window.vala:455
137 msgid "Create new status"
138 msgstr "Utwórz nowy stan"
139
140 #: src/main_window.vala:458
141 msgid "New direct message"
142 msgstr "Nowa bezpośrednia wiadomość"
143
144 #: src/main_window.vala:459
145 msgid "Create new direct message"
146 msgstr "Utwórz nową bezpośrednią wiadomość"
147
148 #: src/main_window.vala:465
149 msgid "Show user"
150 msgstr "Wyświetlanie użytkownika"
151
152 #: src/main_window.vala:466
153 msgid "Show information about specified user"
154 msgstr "Wyświetlanie informacji o podanym użytkowniku"
155
156 #: src/main_window.vala:472
157 msgid "Show favorites..."
158 msgstr "Wyświetl ulubione..."
159
160 #: src/main_window.vala:479
161 msgid "Update timeline"
162 msgstr "Zaktualizuj oś czasu"
163
164 #: src/main_window.vala:482
165 msgid "Quit"
166 msgstr "Zakończ"
167
168 #: src/main_window.vala:487
169 msgid "Edit"
170 msgstr "Edycja"
171
172 #: src/main_window.vala:490 src/pref_dialog.vala:59
173 msgid "Preferences"
174 msgstr "Preferencje"
175
176 #: src/main_window.vala:495
177 msgid "View"
178 msgstr "Widok"
179
180 #: src/main_window.vala:497
181 msgid "Show menu"
182 msgstr "Wyświetlanie menu"
183
184 #: src/main_window.vala:507
185 msgid "Show toolbar"
186 msgstr "Wyświetlanie paska narzędziowego"
187
188 #: src/main_window.vala:519
189 msgid "Help"
190 msgstr "Pomoc"
191
192 #: src/main_window.vala:520
193 #, c-format
194 msgid "About %s"
195 msgstr "O programie %s"
196
197 #: src/more_window.vala:36
198 msgid "Get older entries"
199 msgstr "Pobierz poprzednie wpisy"
200
201 #: src/popups.vala:76 src/template.vala:177 src/template.vala:248
202 #, c-format
203 msgid "Direct message"
204 msgstr "Bezpośrednia wiadomość"
205
206 #: src/popups.vala:76
207 msgid "from"
208 msgstr "od"
209
210 #: src/popups.vala:94
211 msgid "Updates"
212 msgstr "Aktualizacje"
213
214 #: src/popups.vala:142
215 #, c-format
216 msgid "in the home timeline: %d\n"
217 msgstr "na domowej osi czasu: %d\n"
218
219 #: src/popups.vala:145
220 #, c-format
221 msgid "in mentions: %d\n"
222 msgstr "we wspomnieniach: %d\n"
223
224 #: src/popups.vala:148
225 #, c-format
226 msgid "in direct messages: %d"
227 msgstr "w bezpośrednich wiadomościach: %d"
228
229 #: src/pref_dialog.vala:68
230 msgid "Update interval (in minutes)"
231 msgstr "Czas między aktualizacjami (w minutach)"
232
233 #: src/pref_dialog.vala:72
234 msgid "Default number of statuses"
235 msgstr "Domyślna liczna stanów"
236
237 #: src/pref_dialog.vala:76
238 msgid "URL shortening service"
239 msgstr "Usługa skracania adresów URL"
240
241 #: src/pref_dialog.vala:83
242 msgid "Enable spell checking"
243 msgstr "Sprawdzanie pisowni"
244
245 #: src/pref_dialog.vala:86
246 msgid "Starting up in tray"
247 msgstr "Uruchamianie w obszarze powiadamiania"
248
249 #: src/pref_dialog.vala:89
250 msgid "Show tray icon"
251 msgstr "Ikona obszaru powiadamiania"
252
253 #: src/pref_dialog.vala:92
254 msgid "For timeline"
255 msgstr "Dla osi czasu"
256
257 #: src/pref_dialog.vala:93
258 msgid "For mentions"
259 msgstr "Dla wspomnień"
260
261 #: src/pref_dialog.vala:94
262 msgid "For direct messages"
263 msgstr "Dla bezpośrednich wiadomości"
264
265 #: src/pref_dialog.vala:103
266 msgid "Retweets style"
267 msgstr "Styl powtarzania wpisów"
268
269 #: src/pref_dialog.vala:110
270 msgid "Clear now"
271 msgstr "Wyczyść teraz"
272
273 #: src/pref_dialog.vala:117
274 msgid "General"
275 msgstr "Ogólne"
276
277 #: src/pref_dialog.vala:123
278 msgid "Retweets"
279 msgstr "Powtórzenia wpisów"
280
281 #: src/pref_dialog.vala:126
282 msgid "Cache"
283 msgstr "Pamięć podręczna"
284
285 #: src/pref_dialog.vala:137
286 msgid "Notification area"
287 msgstr "Obszar powiadamiania"
288
289 #: src/pref_dialog.vala:141
290 msgid "Notification"
291 msgstr "Powiadamianie"
292
293 #: src/pref_dialog.vala:155
294 msgid "Authorization"
295 msgstr "Upoważnienie"
296
297 #: src/pref_dialog.vala:162
298 msgid "Create new account..."
299 msgstr "Utwórz nowe konto..."
300
301 #: src/pref_dialog.vala:178
302 msgid "Statuses"
303 msgstr "Stany"
304
305 #: src/pref_dialog.vala:181
306 msgid "Rounded corners"
307 msgstr "Zaokrąglone rogi"
308
309 #: src/pref_dialog.vala:184
310 msgid "Right-to-left languages detection"
311 msgstr "Wykrywanie języków pisanych od prawej do lewej"
312
313 #: src/pref_dialog.vala:187
314 msgid "Full names instead of nicknames"
315 msgstr "Imiona i nazwiska zamiast pseudonimów"
316
317 #: src/pref_dialog.vala:190
318 msgid "Native links color"
319 msgstr "Natywne kolory odnośników"
320
321 #: src/pref_dialog.vala:193
322 msgid "Default font"
323 msgstr "Domyślna czcionka"
324
325 #: src/pref_dialog.vala:199
326 msgid "Fresh statuses color"
327 msgstr "Kolor nowych stanów"
328
329 #: src/pref_dialog.vala:204
330 msgid "Opacity"
331 msgstr "Przezroczystość"
332
333 #: src/pref_dialog.vala:218
334 msgid "Main"
335 msgstr "Główne"
336
337 #: src/pref_dialog.vala:219
338 msgid "Desktop"
339 msgstr "Pulpit"
340
341 #: src/pref_dialog.vala:221
342 msgid "Appearance"
343 msgstr "Wygląd"
344
345 #: src/re_tweet.vala:88
346 msgid "Shorten URLs..."
347 msgstr "Skróć adresy URL..."
348
349 #: src/re_tweet.vala:93
350 msgid "Shortening URLs..."
351 msgstr "Skracanie adresów URL..."
352
353 #: src/re_tweet.vala:98
354 msgid "URLs was shortened successfully"
355 msgstr "Pomyślnie skrócono adresy URL"
356
357 #: src/re_tweet.vala:100
358 msgid "Nothing to shorten"
359 msgstr "Nie ma nic do skrócenia"
360
361 #: src/re_tweet.vala:125 src/re_tweet.vala:242
362 msgid "New status:"
363 msgstr "Nowy stan:"
364
365 #: src/re_tweet.vala:134
366 msgid "Hide"
367 msgstr "Ukryj"
368
369 #: src/re_tweet.vala:215
370 #, c-format
371 msgid "Reply to <b>%s</b>:"
372 msgstr "Odpowiedź na <b>%s</b>:"
373
374 #: src/re_tweet.vala:255
375 msgid "Reply to"
376 msgstr "Odpowiedź na"
377
378 #: src/re_tweet.vala:268
379 msgid "Direct message to"
380 msgstr "Bezpośrednia wiadomość na"
381
382 #: src/re_tweet.vala:288
383 msgid "Retweet:"
384 msgstr "Powtórzenie wpisu:"
385
386 #: src/re_tweet.vala:317
387 msgid "Your status is too long"
388 msgstr "Stan jest za długi"
389
390 #: src/re_tweet.vala:341
391 msgid "Type something first"
392 msgstr "Najpierw należy coś napisać"
393
394 #: src/re_tweet.vala:383
395 msgid "Sending status..."
396 msgstr "wysyłanie stanu..."
397
398 #: src/re_tweet.vala:406
399 msgid "Your status has been sent successfully"
400 msgstr "Stan został pomyślnie wysłany"
401
402 #: src/re_tweet.vala:412
403 msgid "Sending direct message..."
404 msgstr "Wysyłanie bezpośredniej wiadomości..."
405
406 #: src/re_tweet.vala:426
407 msgid "Your direct message has been sent successfully"
408 msgstr "Bezpośrednia wiadomość została pomyślnie wysłana"
409
410 #: src/status_bar_smart.vala:101
411 msgid "updating... "
412 msgstr "aktualizowanie... "
413
414 #: src/status_view_dialog.vala:36
415 msgid "Conversation"
416 msgstr "Rozmowa"
417
418 #: src/status_view_dialog.vala:64
419 msgid "go to the web page"
420 msgstr "przejdź na stronę WWW"
421
422 #: src/template.vala:175 src/template.vala:245
423 msgid "Reply"
424 msgstr "Odpowiedz"
425
426 #: src/template.vala:176 src/template.vala:246
427 msgid "Delete"
428 msgstr "Usuń"
429
430 #: src/template.vala:247
431 msgid "Retweet"
432 msgstr "Powtórz wpis"
433
434 #: src/template.vala:272
435 msgid "you"
436 msgstr "ty"
437
438 #: src/template.vala:274
439 msgid "in reply to"
440 msgstr "w odpowiedzi na"
441
442 #: src/template.vala:307
443 msgid "Add to favorite"
444 msgstr "Dodaj do ulubionych"
445
446 #: src/template.vala:308
447 msgid "Remove from favorite"
448 msgstr "Usuń z ulubionych"
449
450 #: src/template.vala:415
451 msgid "a few seconds ago"
452 msgstr "kilka sekund temu"
453
454 #: src/template.vala:417
455 msgid "1 minute ago"
456 msgstr "minutę temu"
457
458 #: src/template.vala:419
459 #, c-format
460 msgid "%i minutes ago"
461 msgstr "%i minut temu"
462
463 #: src/template.vala:421
464 msgid "about 1 hour ago"
465 msgstr "około godziny temu"
466
467 #: src/template.vala:423
468 #, c-format
469 msgid "about %i hours ago"
470 msgstr "około %i godzin temu"
471
472 #: src/timeline_direct_list.vala:163
473 msgid "Your direct message has been deleted successfully"
474 msgstr "Bezpośrednia wiadomość została pomyślnie usunięta"
475
476 #: src/timeline_list.vala:196
477 msgid "Your status has been deleted successfully"
478 msgstr "Stan został pomyślnie usunięty"
479
480 #: src/timeline_list_abstract.vala:204
481 msgid "Empty"
482 msgstr "Pusta"
483
484 #: src/timeline_list_abstract.vala:237
485 msgid "Connecting..."
486 msgstr "Łączenie..."
487
488 #: src/timeline_list_abstract.vala:316
489 msgid "Sure you want to delete this status?"
490 msgstr "Na pewno usunąć ten stan?"
491
492 #: src/timeline_list_abstract.vala:392
493 msgid "Message was added to favorites"
494 msgstr "Wiadomość została dodano do ulubionych"
495
496 #: src/timeline_list_abstract.vala:396
497 msgid "Message was removed from favorites"
498 msgstr "Wiadomość została usunięta z ulubionych"
499
500 #: src/tray_icon.vala:67
501 #, c-format
502 msgid "%s - not only a twitter client"
503 msgstr "%s - więcej niż klient serwisu Twitter"
504
505 #: src/user_info_list.vala:48
506 msgid "Followers:"
507 msgstr "Obserwujący:"
508
509 #: src/user_info_list.vala:49
510 msgid "Friends:"
511 msgstr "Przyjaciele:"
512
513 #: src/user_info_list.vala:50
514 msgid "Statuses:"
515 msgstr "Stany:"
516
517 #: src/user_info_list.vala:73
518 msgid "Web:"
519 msgstr "WWW:"
520
521 #: src/user_info_list.vala:94
522 msgid "follow"
523 msgstr "obserwuj"
524
525 #: src/user_info_list.vala:190
526 msgid "This user does not exist"
527 msgstr "Ten użytkownik nie istnieje"
528
529 #: src/user_info_list.vala:312
530 msgid "Now you follow this user"
531 msgstr "Ten użytkownik jest teraz obserwowany"
532
533 #: src/user_info_list.vala:314
534 msgid "User was unfollowed"
535 msgstr "Użytkownik nie jest już obserwowany"