Imported Upstream version 0.2.5
[debian/pino.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8 "POT-Creation-Date: 2010-04-03 14:34+0300\n"
9 "PO-Revision-Date: 2010-03-08 13:05+0100\n"
10 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
11 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/account_action.vala:42
17 msgid "Accounts"
18 msgstr "Konta"
19
20 #: src/account_widget.vala:75 src/edit_account.vala:74
21 msgid "Login"
22 msgstr "Login"
23
24 #: src/account_widget.vala:76 src/edit_account.vala:83
25 msgid "Service"
26 msgstr "Usługa"
27
28 #: src/account_widget.vala:77
29 msgid "API proxy"
30 msgstr "Pośrednik API"
31
32 #: src/account_widget.vala:159
33 msgid "Sure you want to delete this account?"
34 msgstr "Na pewno usunąć to konto?"
35
36 #: src/dm_entry.vala:35
37 msgid ""
38 "You can't send direct message to this user. He (or she) must follow you too"
39 msgstr ""
40 "Nie można wysłać bezpośredniej wiadomości do tego użytkownika, jeśli cię nie "
41 "śledzi"
42
43 #: src/dm_entry.vala:42
44 msgid "Check"
45 msgstr "Sprawdź"
46
47 #: src/dm_entry.vala:58
48 msgid "You can send direct message to this user"
49 msgstr "Można wysłać bezpośrednią wiadomość do tego użytkownika"
50
51 #: src/dm_entry.vala:77
52 msgid "Checking..."
53 msgstr "Sprawdzanie..."
54
55 #: src/edit_account.vala:70
56 msgid "Edit account"
57 msgstr "Zmodyfikuj konto"
58
59 #: src/edit_account.vala:72
60 msgid "Create new account"
61 msgstr "Utwórz nowe konto"
62
63 #: src/edit_account.vala:78
64 msgid "Password"
65 msgstr "Hasło"
66
67 #: src/edit_account.vala:97
68 msgid "API proxy or other service"
69 msgstr "Pośrednik API lub inny serwis"
70
71 #: src/edit_account.vala:109 src/pref_dialog.vala:215
72 msgid "Account"
73 msgstr "Konto"
74
75 #: src/edit_account.vala:183
76 msgid "You must enter a proxy address"
77 msgstr "Należy podać adres pośrednika"
78
79 #: src/edit_account.vala:198
80 msgid "Proxy address must contain a valid url"
81 msgstr "Adres pośrednika musi zawierać prawidłowy adres URL"
82
83 #: src/edit_account.vala:216
84 msgid "You must fill in all fields"
85 msgstr "Należy wypełnić wszystkie pola"
86
87 #: src/favorites_view_dialog.vala:36
88 msgid "Favorites"
89 msgstr ""
90
91 #: src/favorites_view_dialog.vala:52
92 msgid "More"
93 msgstr ""
94
95 #: src/main_window.vala:188
96 msgid "Home timeline"
97 msgstr "Domowa oś czasu"
98
99 #: src/main_window.vala:189
100 msgid "Show your home timeline"
101 msgstr "Wyświetlanie domowej osi czasu"
102
103 #: src/main_window.vala:195
104 msgid "Mentions"
105 msgstr "Wspomnienia"
106
107 #: src/main_window.vala:196
108 msgid "Show mentions"
109 msgstr "Wyświetlanie wspomnień"
110
111 #: src/main_window.vala:202
112 msgid "Direct messages"
113 msgstr "Bezpośrednie wiadomości"
114
115 #: src/main_window.vala:203
116 msgid "Show direct messages"
117 msgstr "Wyświetlanie bezpośrednich wiadomości"
118
119 #: src/main_window.vala:208
120 msgid "User info"
121 msgstr "Informacje o użytkowniku"
122
123 #: src/main_window.vala:208
124 msgid "Show information about user"
125 msgstr "Wyświetlanie informacji o użytkowniku"
126
127 #: src/main_window.vala:347 src/main_window.vala:348 src/main_window.vala:349
128 #: src/status_bar_smart.vala:93 src/status_bar_smart.vala:96
129 msgid "updated "
130 msgstr "zaktualizowano "
131
132 #: src/main_window.vala:445
133 msgid "New status"
134 msgstr "Nowy stan"
135
136 #: src/main_window.vala:446
137 msgid "Create new status"
138 msgstr "Utwórz nowy stan"
139
140 #: src/main_window.vala:449
141 msgid "New direct message"
142 msgstr "Nowa bezpośrednia wiadomość"
143
144 #: src/main_window.vala:450
145 msgid "Create new direct message"
146 msgstr "Utwórz nową bezpośrednią wiadomość"
147
148 #: src/main_window.vala:456
149 msgid "Show user"
150 msgstr "Wyświetlanie użytkownika"
151
152 #: src/main_window.vala:457
153 msgid "Show information about specified user"
154 msgstr "Wyświetlanie informacji o podanym użytkowniku"
155
156 #: src/main_window.vala:463
157 #, fuzzy
158 msgid "Show favorites..."
159 msgstr "Skróć adresy URL..."
160
161 #: src/main_window.vala:470
162 msgid "Update timeline"
163 msgstr "Zaktualizuj oś czasu"
164
165 #: src/main_window.vala:473
166 msgid "Quit"
167 msgstr "Zakończ"
168
169 #: src/main_window.vala:478
170 msgid "Edit"
171 msgstr "Edycja"
172
173 #: src/main_window.vala:481 src/pref_dialog.vala:58
174 msgid "Preferences"
175 msgstr "Preferencje"
176
177 #: src/main_window.vala:486
178 msgid "View"
179 msgstr "Widok"
180
181 #: src/main_window.vala:488
182 msgid "Show menu"
183 msgstr "Wyświetlanie menu"
184
185 #: src/main_window.vala:498
186 msgid "Show toolbar"
187 msgstr "Wyświetlanie paska narzędziowego"
188
189 #: src/main_window.vala:510
190 msgid "Help"
191 msgstr "Pomoc"
192
193 #: src/main_window.vala:511
194 #, c-format
195 msgid "About %s"
196 msgstr "O programie %s"
197
198 #: src/more_window.vala:36
199 msgid "Get older entries"
200 msgstr "Pobierz poprzednie wpisy"
201
202 #: src/popups.vala:76 src/template.vala:170 src/template.vala:241
203 #, c-format
204 msgid "Direct message"
205 msgstr "Bezpośrednia wiadomość"
206
207 #: src/popups.vala:76
208 msgid "from"
209 msgstr "od"
210
211 #: src/popups.vala:94
212 msgid "Updates"
213 msgstr "Aktualizacje"
214
215 #: src/popups.vala:142
216 #, c-format
217 msgid "in the home timeline: %d\n"
218 msgstr "na domowej osi czasu: %d\n"
219
220 #: src/popups.vala:145
221 #, c-format
222 msgid "in mentions: %d\n"
223 msgstr "we wspomnieniach: %d\n"
224
225 #: src/popups.vala:148
226 #, c-format
227 msgid "in direct messages: %d"
228 msgstr "w bezpośrednich wiadomościach: %d"
229
230 #: src/pref_dialog.vala:67
231 msgid "Update interval (in minutes)"
232 msgstr "Czas między aktualizacjami (w minutach)"
233
234 #: src/pref_dialog.vala:71
235 msgid "Default number of statuses"
236 msgstr "Domyślna liczna stanów"
237
238 #: src/pref_dialog.vala:75
239 msgid "URL shortening service"
240 msgstr "Usługa skracania adresów URL"
241
242 #: src/pref_dialog.vala:82
243 msgid "Enable spell checking"
244 msgstr ""
245
246 #: src/pref_dialog.vala:85
247 msgid "Starting up in tray"
248 msgstr "Uruchamianie w obszarze powiadamiania"
249
250 #: src/pref_dialog.vala:88
251 msgid "Show tray icon"
252 msgstr "Wyświetlanie ikony powiadamiania"
253
254 #: src/pref_dialog.vala:91
255 msgid "For timeline"
256 msgstr "Dla osi czasu"
257
258 #: src/pref_dialog.vala:92
259 msgid "For mentions"
260 msgstr "Dla wspomnień"
261
262 #: src/pref_dialog.vala:93
263 msgid "For direct messages"
264 msgstr "Dla bezpośrednich wiadomości"
265
266 #: src/pref_dialog.vala:102
267 msgid "Retweets style"
268 msgstr "Styl powtarzania wpisów"
269
270 #: src/pref_dialog.vala:109
271 msgid "Clear now"
272 msgstr "Wyczyść teraz"
273
274 #: src/pref_dialog.vala:116
275 msgid "General"
276 msgstr "Ogólne"
277
278 #: src/pref_dialog.vala:122
279 msgid "Retweets"
280 msgstr "Powtórzenia wpisów"
281
282 #: src/pref_dialog.vala:125
283 msgid "Cache"
284 msgstr "Pamięć podręczna"
285
286 #: src/pref_dialog.vala:136
287 msgid "Notification area"
288 msgstr "Obszar powiadamiania"
289
290 #: src/pref_dialog.vala:140
291 msgid "Notification"
292 msgstr "Powiadamianie"
293
294 #: src/pref_dialog.vala:154
295 msgid "Authorization"
296 msgstr "Upoważnienie"
297
298 #: src/pref_dialog.vala:161
299 msgid "Create new account..."
300 msgstr "Utwórz nowe konto..."
301
302 #: src/pref_dialog.vala:177
303 msgid "Statuses"
304 msgstr "Stany"
305
306 #: src/pref_dialog.vala:180
307 msgid "Rounded corners"
308 msgstr "Zaokrąglone rogi"
309
310 #: src/pref_dialog.vala:183
311 msgid "Right-to-left languages detection"
312 msgstr "Wykrywanie języków pisanych od prawej do lewej"
313
314 #: src/pref_dialog.vala:186
315 msgid "Full names instead of nicknames"
316 msgstr "Imiona i nazwiska zamiast pseudonimów"
317
318 #: src/pref_dialog.vala:189
319 msgid "Default font"
320 msgstr "Domyślna czcionka"
321
322 #: src/pref_dialog.vala:195
323 msgid "Fresh statuses color"
324 msgstr "Kolor nowych stanów"
325
326 #: src/pref_dialog.vala:200
327 msgid "Opacity"
328 msgstr "Przezroczystość"
329
330 #: src/pref_dialog.vala:213
331 msgid "Main"
332 msgstr "Główne"
333
334 #: src/pref_dialog.vala:214
335 msgid "Desktop"
336 msgstr "Pulpit"
337
338 #: src/pref_dialog.vala:216
339 msgid "Appearance"
340 msgstr "Wygląd"
341
342 #: src/re_tweet.vala:88
343 msgid "Shorten URLs..."
344 msgstr "Skróć adresy URL..."
345
346 #: src/re_tweet.vala:93
347 msgid "Shortening URLs..."
348 msgstr "Skracanie adresów URL..."
349
350 #: src/re_tweet.vala:98
351 msgid "URLs was shortened successfully"
352 msgstr "Pomyślnie skrócono adresy URL"
353
354 #: src/re_tweet.vala:100
355 msgid "Nothing to shorten"
356 msgstr "Nie ma nic do skrócenia"
357
358 #: src/re_tweet.vala:125 src/re_tweet.vala:242
359 msgid "New status:"
360 msgstr "Nowy stan:"
361
362 #: src/re_tweet.vala:134
363 msgid "Hide"
364 msgstr "Ukryj"
365
366 #: src/re_tweet.vala:215
367 #, c-format
368 msgid "Reply to <b>%s</b>:"
369 msgstr "Odpowiedź na <b>%s</b>:"
370
371 #: src/re_tweet.vala:255
372 msgid "Reply to"
373 msgstr "Odpowiedź na"
374
375 #: src/re_tweet.vala:268
376 msgid "Direct message to"
377 msgstr "Bezpośrednia wiadomość na"
378
379 #: src/re_tweet.vala:288
380 msgid "Retweet:"
381 msgstr "Powtórzenie wpisu:"
382
383 #: src/re_tweet.vala:317
384 msgid "Your status is too long"
385 msgstr "Stan jest za długi"
386
387 #: src/re_tweet.vala:341
388 msgid "Type something first"
389 msgstr "Najpierw należy coś napisać"
390
391 #: src/re_tweet.vala:383
392 msgid "Sending status..."
393 msgstr "wysyłanie stanu..."
394
395 #: src/re_tweet.vala:401
396 msgid "Your status has been sent successfully"
397 msgstr "Stan został pomyślnie wysłany"
398
399 #: src/re_tweet.vala:407
400 msgid "Sending direct message..."
401 msgstr "Wysyłanie bezpośredniej wiadomości..."
402
403 #: src/re_tweet.vala:421
404 msgid "Your direct message has been sent successfully"
405 msgstr "Bezpośrednia wiadomość została pomyślnie wysłana"
406
407 #: src/status_bar_smart.vala:101
408 msgid "updating... "
409 msgstr "aktualizowanie... "
410
411 #: src/status_view_dialog.vala:36
412 msgid "Conversation"
413 msgstr "Rozmowa"
414
415 #: src/status_view_dialog.vala:64
416 msgid "go to the web page"
417 msgstr "przejdź na stronę WWW"
418
419 #: src/template.vala:168 src/template.vala:238
420 msgid "Reply"
421 msgstr "Odpowiedz"
422
423 #: src/template.vala:169 src/template.vala:239
424 msgid "Delete"
425 msgstr "Usuń"
426
427 #: src/template.vala:240
428 msgid "Retweet"
429 msgstr "Powtórz wpis"
430
431 #: src/template.vala:265
432 msgid "you"
433 msgstr "ty"
434
435 #: src/template.vala:267
436 msgid "in reply to"
437 msgstr "w odpowiedzi na"
438
439 #: src/template.vala:300
440 msgid "Add to favorite"
441 msgstr ""
442
443 #: src/template.vala:301
444 msgid "Remove from favorite"
445 msgstr ""
446
447 #: src/template.vala:408
448 msgid "a few seconds ago"
449 msgstr "kilka sekund temu"
450
451 #: src/template.vala:410
452 msgid "1 minute ago"
453 msgstr "minutę temu"
454
455 #: src/template.vala:412
456 #, c-format
457 msgid "%i minutes ago"
458 msgstr "%i minut temu"
459
460 #: src/template.vala:414
461 msgid "about 1 hour ago"
462 msgstr "około godziny temu"
463
464 #: src/template.vala:416
465 #, c-format
466 msgid "about %i hours ago"
467 msgstr "około %i godzin temu"
468
469 #: src/timeline_direct_list.vala:153
470 msgid "Your direct message has been deleted successfully"
471 msgstr "Bezpośrednia wiadomość została pomyślnie usunięta"
472
473 #: src/timeline_list.vala:193
474 msgid "Your status has been deleted successfully"
475 msgstr "Stan został pomyślnie usunięty"
476
477 #: src/timeline_list_abstract.vala:204
478 #, fuzzy
479 msgid "Canceled"
480 msgstr "Pamięć podręczna"
481
482 #: src/timeline_list_abstract.vala:210
483 msgid "Empty"
484 msgstr "Pusta"
485
486 #: src/timeline_list_abstract.vala:243
487 msgid "Connecting..."
488 msgstr "Łączenie..."
489
490 #: src/timeline_list_abstract.vala:322
491 msgid "Sure you want to delete this status?"
492 msgstr "Na pewno usunąć ten stan?"
493
494 #: src/timeline_list_abstract.vala:398
495 msgid "Message was added to favorites"
496 msgstr ""
497
498 #: src/timeline_list_abstract.vala:402
499 msgid "Message was removed from favorites"
500 msgstr ""
501
502 #: src/tray_icon.vala:48
503 #, c-format
504 msgid "%s - a twitter client"
505 msgstr "%s - klient serwisu Twitter"
506
507 #: src/user_info_list.vala:48
508 msgid "Followers:"
509 msgstr "Obserwujący:"
510
511 #: src/user_info_list.vala:49
512 msgid "Friends:"
513 msgstr "Przyjaciele:"
514
515 #: src/user_info_list.vala:50
516 msgid "Statuses:"
517 msgstr "Stany:"
518
519 #: src/user_info_list.vala:69
520 msgid "Web:"
521 msgstr "WWW:"
522
523 #: src/user_info_list.vala:90
524 msgid "follow"
525 msgstr "obserwuj"
526
527 #: src/user_info_list.vala:183
528 msgid "This user does not exist"
529 msgstr "Ten użytkownik nie istnieje"
530
531 #: src/user_info_list.vala:300
532 msgid "Now you follow this user"
533 msgstr "Ten użytkownik jest teraz obserwowany"
534
535 #: src/user_info_list.vala:302
536 msgid "User was unfollowed"
537 msgstr "Użytkownik nie jest już obserwowany"