f1e709c817b1880f9ed2373fde6aadb6d44a82b6
[debian/pino.git] / po / pl.po
1 # translation of pl.po to Polish
2 # Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010.
3 #
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: pl\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
8 "POT-Creation-Date: 2010-03-07 11:29+0200\n"
9 "PO-Revision-Date: 2010-03-08 13:05+0100\n"
10 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
11 "Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/account_action.vala:42
17 msgid "Accounts"
18 msgstr "Konta"
19
20 #: src/account_widget.vala:75 src/edit_account.vala:74
21 msgid "Login"
22 msgstr "Login"
23
24 #: src/account_widget.vala:76 src/edit_account.vala:83
25 msgid "Service"
26 msgstr "Usługa"
27
28 #: src/account_widget.vala:77
29 msgid "API proxy"
30 msgstr "Pośrednik API"
31
32 #: src/account_widget.vala:159
33 msgid "Sure you want to delete this account?"
34 msgstr "Na pewno usunąć to konto?"
35
36 #: src/dm_entry.vala:35
37 msgid ""
38 "You can't send direct message to this user. He (or she) must follow you too"
39 msgstr ""
40 "Nie można wysłać bezpośredniej wiadomości do tego użytkownika, jeśli cię nie "
41 "śledzi"
42
43 #: src/dm_entry.vala:42
44 msgid "Check"
45 msgstr "Sprawdź"
46
47 #: src/dm_entry.vala:58
48 msgid "You can send direct message to this user"
49 msgstr "Można wysłać bezpośrednią wiadomość do tego użytkownika"
50
51 #: src/dm_entry.vala:77
52 msgid "Checking..."
53 msgstr "Sprawdzanie..."
54
55 #: src/edit_account.vala:70
56 msgid "Edit account"
57 msgstr "Zmodyfikuj konto"
58
59 #: src/edit_account.vala:72
60 msgid "Create new account"
61 msgstr "Utwórz nowe konto"
62
63 #: src/edit_account.vala:78
64 msgid "Password"
65 msgstr "Hasło"
66
67 #: src/edit_account.vala:97
68 msgid "API proxy or other service"
69 msgstr "Pośrednik API lub inny serwis"
70
71 #: src/edit_account.vala:109 src/pref_dialog.vala:209
72 msgid "Account"
73 msgstr "Konto"
74
75 #: src/edit_account.vala:183
76 msgid "You must enter a proxy address"
77 msgstr "Należy podać adres pośrednika"
78
79 #: src/edit_account.vala:198
80 msgid "Proxy address must contain a valid url"
81 msgstr "Adres pośrednika musi zawierać prawidłowy adres URL"
82
83 #: src/edit_account.vala:216
84 msgid "You must fill in all fields"
85 msgstr "Należy wypełnić wszystkie pola"
86
87 #: src/main_window.vala:127
88 msgid "Home timeline"
89 msgstr "Domowa oś czasu"
90
91 #: src/main_window.vala:128
92 msgid "Show your home timeline"
93 msgstr "Wyświetlanie domowej osi czasu"
94
95 #: src/main_window.vala:134
96 msgid "Mentions"
97 msgstr "Wspomnienia"
98
99 #: src/main_window.vala:135
100 msgid "Show mentions"
101 msgstr "Wyświetlanie wspomnień"
102
103 #: src/main_window.vala:141
104 msgid "Direct messages"
105 msgstr "Bezpośrednie wiadomości"
106
107 #: src/main_window.vala:142
108 msgid "Show direct messages"
109 msgstr "Wyświetlanie bezpośrednich wiadomości"
110
111 #: src/main_window.vala:147
112 msgid "User info"
113 msgstr "Informacje o użytkowniku"
114
115 #: src/main_window.vala:147
116 msgid "Show information about user"
117 msgstr "Wyświetlanie informacji o użytkowniku"
118
119 #: src/main_window.vala:273 src/main_window.vala:274 src/main_window.vala:275
120 #: src/status_bar_smart.vala:93 src/status_bar_smart.vala:96
121 msgid "updated "
122 msgstr "zaktualizowano "
123
124 #: src/main_window.vala:371
125 msgid "New status"
126 msgstr "Nowy stan"
127
128 #: src/main_window.vala:372
129 msgid "Create new status"
130 msgstr "Utwórz nowy stan"
131
132 #: src/main_window.vala:375
133 msgid "New direct message"
134 msgstr "Nowa bezpośrednia wiadomość"
135
136 #: src/main_window.vala:376
137 msgid "Create new direct message"
138 msgstr "Utwórz nową bezpośrednią wiadomość"
139
140 #: src/main_window.vala:382
141 msgid "Show user"
142 msgstr "Wyświetlanie użytkownika"
143
144 #: src/main_window.vala:383
145 msgid "Show information about specified user"
146 msgstr "Wyświetlanie informacji o podanym użytkowniku"
147
148 #: src/main_window.vala:389
149 msgid "Update timeline"
150 msgstr "Zaktualizuj oś czasu"
151
152 #: src/main_window.vala:392
153 msgid "Quit"
154 msgstr "Zakończ"
155
156 #: src/main_window.vala:397
157 msgid "Edit"
158 msgstr "Edycja"
159
160 #: src/main_window.vala:400 src/pref_dialog.vala:57
161 msgid "Preferences"
162 msgstr "Preferencje"
163
164 #: src/main_window.vala:405
165 msgid "View"
166 msgstr "Widok"
167
168 #: src/main_window.vala:407
169 msgid "Show menu"
170 msgstr "Wyświetlanie menu"
171
172 #: src/main_window.vala:417
173 msgid "Show toolbar"
174 msgstr "Wyświetlanie paska narzędziowego"
175
176 #: src/main_window.vala:429
177 msgid "Help"
178 msgstr "Pomoc"
179
180 #: src/main_window.vala:430
181 #, c-format
182 msgid "About %s"
183 msgstr "O programie %s"
184
185 #: src/more_window.vala:36
186 msgid "Get older entries"
187 msgstr "Pobierz poprzednie wpisy"
188
189 #: src/popups.vala:75 src/template.vala:166 src/template.vala:227
190 #, c-format
191 msgid "Direct message"
192 msgstr "Bezpośrednia wiadomość"
193
194 #: src/popups.vala:75
195 msgid "from"
196 msgstr "od"
197
198 #: src/popups.vala:92
199 msgid "Updates"
200 msgstr "Aktualizacje"
201
202 #: src/popups.vala:140
203 #, c-format
204 msgid "in the home timeline: %d\n"
205 msgstr "na domowej osi czasu: %d\n"
206
207 #: src/popups.vala:143
208 #, c-format
209 msgid "in mentions: %d\n"
210 msgstr "we wspomnieniach: %d\n"
211
212 #: src/popups.vala:146
213 #, c-format
214 msgid "in direct messages: %d"
215 msgstr "w bezpośrednich wiadomościach: %d"
216
217 #: src/pref_dialog.vala:66
218 msgid "Update interval (in minutes)"
219 msgstr "Czas między aktualizacjami (w minutach)"
220
221 #: src/pref_dialog.vala:70
222 msgid "Default number of statuses"
223 msgstr "Domyślna liczna stanów"
224
225 #: src/pref_dialog.vala:74
226 msgid "URL shortening service"
227 msgstr "Usługa skracania adresów URL"
228
229 #: src/pref_dialog.vala:80
230 msgid "Starting up in tray"
231 msgstr "Uruchamianie w obszarze powiadamiania"
232
233 #: src/pref_dialog.vala:83
234 msgid "Show tray icon"
235 msgstr "Wyświetlanie ikony powiadamiania"
236
237 #: src/pref_dialog.vala:86
238 msgid "For timeline"
239 msgstr "Dla osi czasu"
240
241 #: src/pref_dialog.vala:87
242 msgid "For mentions"
243 msgstr "Dla wspomnień"
244
245 #: src/pref_dialog.vala:88
246 msgid "For direct messages"
247 msgstr "Dla bezpośrednich wiadomości"
248
249 #: src/pref_dialog.vala:97
250 msgid "Retweets style"
251 msgstr "Styl powtarzania wpisów"
252
253 #: src/pref_dialog.vala:104
254 msgid "Clear now"
255 msgstr "Wyczyść teraz"
256
257 #: src/pref_dialog.vala:111
258 msgid "General"
259 msgstr "Ogólne"
260
261 #: src/pref_dialog.vala:116
262 msgid "Retweets"
263 msgstr "Powtórzenia wpisów"
264
265 #: src/pref_dialog.vala:119
266 msgid "Cache"
267 msgstr "Pamięć podręczna"
268
269 #: src/pref_dialog.vala:130
270 msgid "Notification area"
271 msgstr "Obszar powiadamiania"
272
273 #: src/pref_dialog.vala:134
274 msgid "Notification"
275 msgstr "Powiadamianie"
276
277 #: src/pref_dialog.vala:148
278 msgid "Authorization"
279 msgstr "Upoważnienie"
280
281 #: src/pref_dialog.vala:155
282 msgid "Create new account..."
283 msgstr "Utwórz nowe konto..."
284
285 #: src/pref_dialog.vala:171
286 msgid "Statuses"
287 msgstr "Stany"
288
289 #: src/pref_dialog.vala:174
290 msgid "Rounded corners"
291 msgstr "Zaokrąglone rogi"
292
293 #: src/pref_dialog.vala:177
294 msgid "Right-to-left languages detection"
295 msgstr "Wykrywanie języków pisanych od prawej do lewej"
296
297 #: src/pref_dialog.vala:180
298 msgid "Full names instead of nicknames"
299 msgstr "Imiona i nazwiska zamiast pseudonimów"
300
301 #: src/pref_dialog.vala:183
302 msgid "Default font"
303 msgstr "Domyślna czcionka"
304
305 #: src/pref_dialog.vala:189
306 msgid "Fresh statuses color"
307 msgstr "Kolor nowych stanów"
308
309 #: src/pref_dialog.vala:194
310 msgid "Opacity"
311 msgstr "Przezroczystość"
312
313 #: src/pref_dialog.vala:207
314 msgid "Main"
315 msgstr "Główne"
316
317 #: src/pref_dialog.vala:208
318 msgid "Desktop"
319 msgstr "Pulpit"
320
321 #: src/pref_dialog.vala:210
322 msgid "Appearance"
323 msgstr "Wygląd"
324
325 #: src/re_tweet.vala:88
326 msgid "Shorten URLs..."
327 msgstr "Skróć adresy URL..."
328
329 #: src/re_tweet.vala:93
330 msgid "Shortening URLs..."
331 msgstr "Skracanie adresów URL..."
332
333 #: src/re_tweet.vala:98
334 msgid "URLs was shortened successfully"
335 msgstr "Pomyślnie skrócono adresy URL"
336
337 #: src/re_tweet.vala:100
338 msgid "Nothing to shorten"
339 msgstr "Nie ma nic do skrócenia"
340
341 #: src/re_tweet.vala:123 src/re_tweet.vala:215
342 msgid "New status:"
343 msgstr "Nowy stan:"
344
345 #: src/re_tweet.vala:132
346 msgid "Hide"
347 msgstr "Ukryj"
348
349 #: src/re_tweet.vala:188
350 #, c-format
351 msgid "Reply to <b>%s</b>:"
352 msgstr "Odpowiedź na <b>%s</b>:"
353
354 #: src/re_tweet.vala:228
355 msgid "Reply to"
356 msgstr "Odpowiedź na"
357
358 #: src/re_tweet.vala:241
359 msgid "Direct message to"
360 msgstr "Bezpośrednia wiadomość na"
361
362 #: src/re_tweet.vala:261
363 msgid "Retweet:"
364 msgstr "Powtórzenie wpisu:"
365
366 #: src/re_tweet.vala:290
367 msgid "Your status is too long"
368 msgstr "Stan jest za długi"
369
370 #: src/re_tweet.vala:314
371 msgid "Type something first"
372 msgstr "Najpierw należy coś napisać"
373
374 #: src/re_tweet.vala:356
375 msgid "Sending status..."
376 msgstr "wysyłanie stanu..."
377
378 #: src/re_tweet.vala:373
379 msgid "Your status has been sent successfully"
380 msgstr "Stan został pomyślnie wysłany"
381
382 #: src/re_tweet.vala:379
383 msgid "Sending direct message..."
384 msgstr "Wysyłanie bezpośredniej wiadomości..."
385
386 #: src/re_tweet.vala:393
387 msgid "Your direct message has been sent successfully"
388 msgstr "Bezpośrednia wiadomość została pomyślnie wysłana"
389
390 #: src/status_bar_smart.vala:101
391 msgid "updating... "
392 msgstr "aktualizowanie... "
393
394 #: src/status_view_dialog.vala:35
395 msgid "Conversation"
396 msgstr "Rozmowa"
397
398 #: src/status_view_dialog.vala:63
399 msgid "go to the web page"
400 msgstr "przejdź na stronę WWW"
401
402 #: src/template.vala:164 src/template.vala:224
403 msgid "Reply"
404 msgstr "Odpowiedz"
405
406 #: src/template.vala:165 src/template.vala:225
407 msgid "Delete"
408 msgstr "Usuń"
409
410 #: src/template.vala:226
411 msgid "Retweet"
412 msgstr "Powtórz wpis"
413
414 #: src/template.vala:248
415 msgid "you"
416 msgstr "ty"
417
418 #: src/template.vala:250
419 msgid "in reply to"
420 msgstr "w odpowiedzi na"
421
422 #: src/template.vala:375
423 msgid "a few seconds ago"
424 msgstr "kilka sekund temu"
425
426 #: src/template.vala:377
427 msgid "1 minute ago"
428 msgstr "minutę temu"
429
430 #: src/template.vala:379
431 #, c-format
432 msgid "%i minutes ago"
433 msgstr "%i minut temu"
434
435 #: src/template.vala:381
436 msgid "about 1 hour ago"
437 msgstr "około godziny temu"
438
439 #: src/template.vala:383
440 #, c-format
441 msgid "about %i hours ago"
442 msgstr "około %i godzin temu"
443
444 #: src/timeline_direct_list.vala:151
445 msgid "Your direct message has been deleted successfully"
446 msgstr "Bezpośrednia wiadomość została pomyślnie usunięta"
447
448 #: src/timeline_list.vala:177
449 msgid "Your status has been deleted successfully"
450 msgstr "Stan został pomyślnie usunięty"
451
452 #: src/timeline_list_abstract.vala:202
453 msgid "Empty"
454 msgstr "Pusta"
455
456 #: src/timeline_list_abstract.vala:235
457 msgid "Connecting..."
458 msgstr "Łączenie..."
459
460 #: src/timeline_list_abstract.vala:308
461 msgid "Sure you want to delete this status?"
462 msgstr "Na pewno usunąć ten stan?"
463
464 #: src/tray_icon.vala:44
465 #, c-format
466 msgid "%s - a twitter client"
467 msgstr "%s - klient serwisu Twitter"
468
469 #: src/user_info_list.vala:48
470 msgid "Followers:"
471 msgstr "Obserwujący:"
472
473 #: src/user_info_list.vala:49
474 msgid "Friends:"
475 msgstr "Przyjaciele:"
476
477 #: src/user_info_list.vala:50
478 msgid "Statuses:"
479 msgstr "Stany:"
480
481 #: src/user_info_list.vala:69
482 msgid "Web:"
483 msgstr "WWW:"
484
485 #: src/user_info_list.vala:90
486 msgid "follow"
487 msgstr "obserwuj"
488
489 #: src/user_info_list.vala:183
490 msgid "This user does not exist"
491 msgstr "Ten użytkownik nie istnieje"
492
493 #: src/user_info_list.vala:300
494 msgid "Now you follow this user"
495 msgstr "Ten użytkownik jest teraz obserwowany"
496
497 #: src/user_info_list.vala:302
498 msgid "User was unfollowed"
499 msgstr "Użytkownik nie jest już obserwowany"